Voor klimaat- |en milieubescherming

Hét genie van de 20ste eeuw, Albert Einstein zei: “Niets zal de gezondheid van mensen en de kansen om te overleven op aarde zo verbeteren als de evolutie naar een vegetarisch dieet.” Maar Einstein zei ook: “Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Maar van het heelal ben ik niet helemaal zeker.”

De vee-industrie en de massaproductie van vlees en melk zijn door de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan en CO2 belangrijkere oorzaken van de opwarming van de aarde – en dus van de klimaatcatastrofe – dan het autoverkeer. De tropische regenwouden zijn belangrijk voor het mondiale klimaat maar worden gerooid voor grasland en de teelt van voedergewassen. De “groene long” van moeder aarde wordt vernietigd in een ongekend tempo.

Zelfs het Duitse federale milieuagentschap heeft de consument opgeroepen om meer klimaatbewust te consumeren en de vleesconsumptie te beperken. In de
“Berliner Zeitung”, zei prof. dr. Andreas Troge (één van de autoriteiten): “We zouden onze hoge consumptie van vlees moet heroverwegen.” Het is niet alleen een kwestie van goede gezondheid, maar het komt ook het klimaat ten goede. “En het doet nauwelijks afbreuk aan onze levenskwaliteit,” zei de Voorzitter van het Milieuagentschap. De voorzitter van de VN-organisatie Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de Nobelprijswinnaar 2007,  Rajendra Pachauri, heeft ook aangespoord om minder vlees te eten, omdat de consumptie van vlees zeer nadelige gevolgen voor het klimaat heeft. Studies hebben aangetoond dat de productie van één kg vlees een uitstoot in de orde van 36,4 kilogram CO2 veroorzaakt.

De prestigieuze Worldwatch Institute op 21 10. 2009, een studie over het belang van dieren en de consumptie van dierlijke producten vrijgegeven voor de klimaatverandering. Bijgevolg is de consumptie van vlees, melk en eieren voor ten minste 51% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de mens verantwoordelijk is!
Bron: www.worldwatch.org (PDF)

Het verbazingwekkende aan deze situatie is niet alleen het extreme belang van de dierhouderij voor de klimaatverandering, maar ook dat dit thema wordt genegeerd in bijna alle tv-debatten over de kwestie. Nochtans zijn de betrokken politici, academici, journalisten en andere deelnemers aan deze discussie goed op de hoogte van de verwoestende gevolgen van van dieren afkomstige producten voor het klimaat. Of hebben deze mensen zich niet in het onderwerp verdiept, en worden ze desalniettemin toch als experten opgevoerd? Zonder een verandering van de menselijke voedingsgewoonten in de richting van een veganistisch dieet, leiden alle andere maatregelen om de broeikasgassen te verminderen tot niets, en zal de klimaatcrisis niet voorkomen kunnen worden. Men kan het enkel verbijsterd aanhoren als de allerbelangrijkste factor in de klimaatcrisis eenvoudigweg niet vermeld en besproken wordt. De consumptie van dierlijke producten en de daarmee gepaard gaande megawinsten zijn blijkbaar belangrijker dan het redden van de wereld. Dit stilzwijgen laat zich toch alleen maar verklaren indien men er vanuit gaat dat de "experten" die aan zulke programma's deelnemen weten dat zij voor het publiek slechts een grootse show opvoeren? Maar in werkelijkheid niet willen dat de wereld afziet van dierlijke producten? Omdat ze weten dat de klimaatverandering hen waarschijnlijk toch niet persoonlijk meer zal raken, maar vooral de armste ontwikkelingslanden en de toekomstige generaties?

De oceanen worden eveneens steeds verder uitgeput, zodat ook hier een ecologische ramp aanstaande is.  De bestanden van veel vissoorten staan op het punt in te storten. De oceanen worden op een gigantische schaal als vuilnisbelt voor chemicaliën en kunststoffen misbruikt. De meeste vis is aanzienlijk belast met toxines, zodat ook de consumptie van vis een groot risico voor de gezondheid vande mens is geworden.